Stichting Ideefix | Van Klacht naar Kracht - Stichting Ideefix

Van Klacht naar Kracht

Tijdens project Van Klacht naar Kracht zullen 10 tot 15 ex-gedetineerden deelnemen aan 6 cursussen en meerdere tussentijdse evaluatiemomenten met betrekking tot het leerproces en het persoonlijke leerplan, begeleidt door professionals uit de literaire wereld en de zorgsector. De cursussen hebben ten doel om de deelnemers op te leiden tot ervaringsdeskundigen op het gebied van detentie en in de toekomst in te zetten in projecten die geïnitieerd worden vanuit de samenwerkende stichtingen.

Met deze cursussen en het na-traject helpen we ex-gedetineerden om ervaringsdeskundigen te worden op het gebied van detentie en van hun klacht hun kracht te maken. Deze ervaringsdeskundigen kunnen vervolgens ingezet worden bij maatschappelijke en educatieve projecten die de samenwerkende stichtingen in de toekomst zullen initiëren voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Op deze manier creëren wij een platform dat ex-gedetineerden helpt de controle over hun leven te herpakken, en het verleden achter zich te laten maar ook om de jeugd en jongvolwassen te stimuleren met inspirerende verhalen. Ze kunnen zich gaan richten op een toekomst waarbij ze andere gevangenen helpen terug te keren in de maatschappij, en ze helpen hun criminele verleden achter zich te laten. Ook leren de deelnemers de nodige skills die het herstelproces bevordert om op constructieve wijze terug te stappen in de maatschappij.

Auteur, Christine Otten zal onder andere de cursussen leiden.
In samenwerking met Stichting Exodus en Stiching Chances & Changes.